Złoci dla Złotych

26.09.2018

północ

Kemer - ul. Niepodległości

Złoci mistrzowie CCI

26.09-06.10.2018 Turcja - Złoci dla złotych http://events.coral-club.com/pl/zdz-2018/

Do wzięcia udziału w wydarzeniu zaproszeni są wszyscy Klubowicze, którzy spełnili wymagania dla otwartej rangi Złotego Dyrektora przynajmniej jeden raz od lipca 2017 do sierpnia 2018 roku..

Rejestracja na konferencję i przyjmowanie opłat jest możliwe od 1 lutego do 31 sierpnia 2018 roku.

Wypełniony wniosek oznacza, że znasz zasady rejestracji i konsekwencje w przypadku rezygnacji lub zamiany.

Jeśli wypełniasz wniosek za innego Klubowicza, oznacza to, że znasz zasady rejestracji i zobowiązujesz się do przedstawienia ich zarejestrowanemu przez Ciebie Uczestnikowi.

Przy wpisywaniu danych osobowych zachowaj ostrożność: firma nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych danych. Straty finansowe, związane ze zmianą danych, dystrybutorzy ponoszą samodzielnie.

Koszt uczestnictwa

- Przy wypełnianiu wniosku koszt uczestnictwa jest obliczany zgodnie z kursem walut w walucie narodowej.

- Przed dokonaniem płatności za udział w wydarzeniu należy ustalić koszt konferencji w dniu płatności, przechodząc na konto osobiste na stronie events.coral-club.com lub kontaktując się z Biurem Sprzedaży.

Uwaga!

1. Uczestnictwo w konferencji jest opłacane zgodnie z wyborem dokonanym w formularzu płatności:

1.1. Gotówką w Biurze Sprzedaży*:

а) dla tego typu płatność ratalna nie jest dostępna;

b) uczestnicy, którzy zarejestrują się w sierpniu 2018 r., muszą dokonać pełnej opłaty do 31 sierpnia 2018 r.

* W przypadku, gdy płatność nie została dokonana w ostatnim czasie, firma zastrzega sobie prawo do pobrania 100% jej wartości z konta bonusowego uczestnika konferencji zgodnie z karą pieniężną. (patrz pkt. „Rezygnacje z uczestnictwa w imprezie”).

1.2. Z konta bonusowego:

а) Klubowicze o randze Złotego Dyrektora i Szmaragdowego Dyrektora mogą opłacić ze swojego konta tylko własny udział;

b) Liderzy o randze Brylantowego Dyrektora i wyższej mogą opłacić ze swojego konta udział własny oraz innych uczestników.

c) Mistrzowie (i wyżsi rangą) mogą opłacić ze swojego konta udział własny oraz innych uczestników.

* W przypadku zmiany kosztu uczestnictwa ze względu na zmianę kursu walut i występowanie na koncie zaległych płatności po dniu 31 sierpnia 2018 r. Firma zastrzega sobie prawo do pobrania różnicy z konta bonusowego.

Rejestracje są potwierdzane po otrzymaniu płatności.

Rezygnacje z uczestnictwa w imprezie będą akceptowane:

а) do 15 lipca 2018 r. – bez konsekwencji (włącznie);

b) w późniejszym terminie (po 16 lipca) rezygnacja nie zwalnia z pełnej opłaty

Zamiany uczestników są akceptowane:

а) do 15 lipca 2018 r. (włącznie);

b) od 16 lipca za zgodą Coral Club.

Warunkiem koniecznym zamiany jest znalezienie na swoje miejsce innego Klubowicza, który spełnia warunki uczestnictwa.

Uwaga, bez względu na przyczyny, uczestnicy, którzy nie wezmą udziału w konferencji, nie otrzymają zwrotu pieniędzy..

Procedura wycofania wniosku przed zakończeniem rejestracji.

Rezygnacja z udziału w konferencji i anulowanie rejestracji odbywa się za pośrednictwem menadżera droga mailową coral.poland@coral-club.com lub telefoniczną +48 22 622 36 61 (Telegram, WhatsApp, Viber).

Wiadomości wysłane na inny adres e-mail nie będą rozpatrywane.

Bilety:

Wstęp wolny, bez uprzedniej rejestracji
Dodaj do kalendarza Powrót