Akademia Zdrowia

14.06.2018

5:30 po południu

Tarnów - Waryńskiego 14

Tatiana i Andrzej Kożuszni

Układ Oddechowy

Choroby układu oddechowego – wszystkie schorzenia obejmujące drogi oddechowe lub z nimi związane. Fizjologicznie dzieli się je na choroby:

 • obstrukcyjne (obturacyjne), związane ze zmniejszonym przepływem powietrza w płucach

 • restrykcyjne, powodujące zmniejszenie czynnościowej pojemności płuc

Podział anatomiczny wyróżnia choroby górnego i dolnego odcinka układu oddechowego, a także śródmiąższowe i naczyniowe choroby płucne.

Najczęściej występujące choroby układu oddechowego:

 • choroby infekcyjne

  • nieżyt nosa

  • przeziębienie

  • zapalenie migdałków podniebiennych

  • zapalenie zatok przynosowych

  • zapalenie krtani i zapalenie tchawicy

  • zapalenie oskrzeli

  • zapalenie płuc

  • zapalenie opłucnej

  • gruźlica

  • grypa

  • angina

  • choroba legionistów

 • choroby nowotworowe

  • raki jamy ustnej (rak języka, ślinianki)

  • rak krtani

  • rak płuca

   • rak oskrzela (drobnokomórkowy i niedrobnokomórkowy)

   • rakowiak

   • śródbłoniak opłucnej

 • choroby zawodowe

  • azbestoza

  • pylica płuc

 • inne

  • alergia oddechowa

  • astma oskrzelowa

  • katar sienny

  • odma opłucnowa

  • przewlekła obturacyjna choroba płuc (POCHP)

  • SARS

  • ptasia grypa

  • limfangioleiomiomatoza

  • zespół bezdechu śródsennego

  • choroba dekompresyjna

Jak się przed nimi ustrzec? Zabezpieczyć? Bardzo prosto. Przyjdż i posłuchaj.

Bilety:

Wstęp wolny, bez uprzedniej rejestracji
Powrót